Search
Forespørsel om stålhall
  • Johan Eriksson, Uddevalla hamnterminal

«Vårt beste lager»

Hvert år ankommer det 270 fartøy til havnen i Uddevalla, og i havnen blir over en million tonn med gods håndtert, noe som tilsvarer mer enn 25 000 langtransporttrailere. Terminalen ligger der det store skipsverftet Uddevallavarvet lå, og på det store området håndteres i prinsippet alle typer last unntatt flytende bulklast. Biler, tømmer, papir og selvfølgelig containere. Havnen fungerer som et nav for omlasting mellom båt, bil og tog. En daglig godstog-pendel for containere og trailere går mellom havnen og Göteborg.
TEKST: EVERT BLOMKVIST | FOTO: THOMAS HARRYSSON

Det nyeste tilskuddet til de 40 000 kvadratmeterne med lagerflate som allerede finnes i havnen, er en hall levert av Borga. Det er en imponerende bygning på 6000 kvadratmeter helt fri flate. Den vakre blåfargen gjør at bygningen stikker seg ut, og ifølge bestilleren oppfyller den sin funksjon på beste vis.

– Jeg lagde egentlig bare en rammebeskrivelse da vi innhentet anbud, forteller Johan Eriksson, teknisk sjef for Uddevalla Hamnterminal AB, som er et kommunalt selskap.

– Det var lengde, bredde, takhøyde, porter og lignende. Siden vokste prosjektet fram i samarbeid med anbudsgiver. Jeg hadde et gigantisk Excel-dokument hvor jeg la inn og sammenlignet ulike konstruksjonsmessige detaljer og priser mellom anbudsgiverne. Det samme gjorde jeg med ulike garantier på ulike detaljer og sånt.

– Da vi endelig inngikk en avtale med Borga, var vi helt ferdige med bygningens utseende.

Det forelå en del spesielle ønskemål fra bestillernes side, som Borga kunne oppfylle, takket være sin fleksible konstruksjonsprosess.

Det dreide seg blant annet om takutspring og snørassikring, som beskytter lastingen mot vær og vind og gjør at paller kan losses kjapt under tak, for deretter å sorteres og kjøres inn i bygningen. I tillegg krevde bestilleren at konstruksjonen skulle tåle svært stor snølast.

– Grunnen til det er at vi for noen år siden hadde snørike vintre, og da opplevde vi at flere haller raste sammen på grunn av snøen, både her i havnen og i traktene omkring. Vi måkte og måkte for å unngå flere katastrofer, og det var veldig ubehagelig å skulle sende ansatte opp på et tak som allerede buet seg.

Det viste seg at kostnaden ved å gå opp i takstandard i det store og det hele tilsvarte hva det kostet å få måkt taket én gang.

– Nå trenger vi aldri mer å bekymre oss for dette problemet, sier Johan, som også nevner at takmalingen ble ødelagt av måkingen, siden snøen gjerne frøs fast.

En annen ting som også skiller hallen fra en standard Borga-hall, er pilarene som bærer takkonstruksjonen. Her er de helt rette og like brede fra gulv til takstol.

– Borga anvender jo vanligvis pilarer som smalner av nedover og dermed heller litt innover i hallen innvendig.

De vanlige pilarene gir mer gulvplass, men Johan ville minimere risikoen for ulykker når truckførerne stabler paller i høyden.

– En truckfører følger jo først og fremst med på hvor han befinner seg på gulvnivå.

I tillegg til pris var Borgas evne til å være smidige og fleksible i konstruksjons- og planleggingsarbeidet en faktor som ble lagt merke til i anbudsrunden.

– Jeg må si at jeg virkelig er imponert over hvor bra hele byggeprosessen har gått, sier Johan.

– Alt har fungert utrolig smidig, helt fra den første kontakten med Borga til sluttbefaringen. Borga har hatt totalentreprise på byggeprosjektet, mens jeg har innhentet folk til grunnarbeid og el på annet hold. Men byggemøtene har fungert så godt at jeg stort sett har kunnet lene meg tilbake og la de ulike aktørene ta hånd om det hele.

– For å oppsummere vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med kvaliteten på den ferdige bygningen – dette er vårt beste lager.

borga_steel_buildings_commercial_case_1

Fakta om Uddevalla Hamnterminal AB | Kommunalt havneselskap som håndterer en million tonn med gods i året, noe som tilsvarer drøyt 25 000 langtransporttrailere. 70 ansatte håndterer lossing, lasting og omlasting av både stykkgods og bulkgods. Omkring 270 fartøy anløper havnen årlig. En godstog-pendel trafikkerer daglig strekningen Uddevalla havn – Göteborg. Selskapet omsetter for nærmere 80 millioner kroner.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...