Search
Forespørsel om stålhall

Regler om taksikring

Roof safety for detached houses, single-family homes and large buildings | BORGATaksikring for enebolig/småhus

Som huseier har man ansvar for at det skal være trygt å ta seg opp på husets tak og trygt å oppholde seg der. Følgende sikkerhetsanordninger anbefales.

Fasadehøyde maks. 4 meter, med takhelling under 6º

 • Løs markstige
 • Fast sklibeskyttelse ved takkant
 • Takbro til utstyr eller forankringspunkter (ved glatte tak)

Fasadehøyde maks. 4 meter, med takhelling 6–45º

 • Takstige til utstyr på tak og til takmøne
 • Takstigetrinn (ved montering av takbro eller mønegrind)
 • Takbro til utstyr eller forankringspunkter (ved glatte tak)
 • Snørassikring (ved behov)

Fasadehøyde maks. 4 meter, med takhelling >45º

 • Takstige til utstyr på tak og til takmøne
 • Takbro til utstyr eller forankringspunkter (ved glatte tak)
 • Snørassikring (ved behov)

Fasadehøyde maks. 4 meter, med takhelling 6º eller mer

 • Oppstigning bør skje via takluke.
 • Fastmontert takstige med fallsikring kan brukes
 • Fastmontert takstige samt takbro
 • Takbro fram til utstyr på tak samt ved takmøne.
 • Snørassikring (ved behov)

 

Roof safety for detached houses, single-family homes and large buildings | BORGATaksikring på større bygninger

Som huseier har man ansvar for at det skal være trygt å ta seg opp på husets tak og trygt å oppholde seg der. Følgende sikkerhetsutstyr anbefales.

Fasadehøyde nærmest oppstigningsstedet er over 4,0 meter, men under 8,0 meter

Takvinkel under 6º

 • Festeøyne for sikkerhetsliner
 • Fast veggstige med fallsikring, eller innvendig oppstigning
 • Sikkerhetsrekkverk rundt flater som ved en feil kan bli tråkket på, og som ikke tåler personlast.
 • Fast takstige og/eller takbro til pipe, møne eller arbeidsplass.
 • Sikkerhetsrekkverk rundt eventuelle oppstigningsluker. Krav om innvendig oppstigning gjelder ikke for fasadehøyder på 4–8 meter.

Takvinkel over 18º

 • Festeutstyr for sikkerhetsline langs hele mønet. F.eks. mønegrind.
 • Fast veggstige med fallsikring eller innvendig oppstigning.
 • Sikkerhetsrekkverk rundt flater som ved en feil kan bli tråkket på, og som ikke tåler personlast.
 • Fast takstige og/eller takbro til pipe, møne eller arbeidsplass.
 • Sikkerhetsrekkverk rundt eventuelle oppstigningsluker. Krav om innvendig oppstigning gjelder ikke for fasadehøyder på 4–8 meter.
 • Det er krav om sikkerhetsanordninger mot fallende is og snø over bygningens innganger.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...