Search
Forespørsel om stålhall

Retningslinjer for integritet til kunder og leverandører

Borga Stålbygg AS («Borga», «Vi») er et selskap i Borga-konsernet som driver med byggkomponentsalg og hallbygg. Borga behandler personopplysninger i henhold til norsk lov. Borga er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, noe vi herved informerer deg om. Du kan alltid henvende deg til Borga ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • Å kunne holde avtalene vi har med deg.
  • Dette er for eksempel å levere varer, tjenester i forbindelse med gjennomføring, garantier eller senere service.
 • Å kunne iverksette nødvendige tiltak før en eventuell avtale med deg som kunde.
  • Dette kan omfatte forberedelser for å utarbeide et tilbud og dessuten kredittinformasjon.
 • Å kunne oppfylle juridiske forpliktelser, for eksempel ansvar som følger av regnskaps- og skattelovgivning.
 • Å kunne markedsføre produkter og tjenester.

Den behandlingen av personopplysninger som vi gjør, er nødvendig for å kunne håndtere tilbud og inngå avtaler med deg. Dette utgjør også et av våre rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger. Når det gjelder markedsføring, er vårt rettslige grunnlag for behandlingen at vi har berettiget interesse av å kunne markedsføre produkter og tjenester.

Du plikter ikke å oppgi personopplysningene dine til Borga, men det kan være nødvendig for at du skal kunne inngå en avtale med oss. Borga kan altså ikke levere uten visse nødvendige personopplysninger, for eksempel navn og leveringsadresse.

Personnumre behandles bare hvis det er klart motivert med hensyn til formålet med behandlingen, for eksempel å foreta sikker identifisering eller for et annet spesielt formål.

For å kunne gi deg best mulig service behandler Borga også informasjon om dine tidligere kjøp, for eksempel tidligere bestilte plateprofiler og farger.

For å oppfylle avtalen vår kan Borga overføre informasjon som leveringsadresse og prosjektnummer til andre selskaper i konsernet som befinner seg innen EU/EØS. Borga kan også dele personopplysningene dine med underleverandører/samarbeidspartnere. Borga sørger for høy sikkerhet ved all behandling av personopplysninger.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene.

Du har rett til innsyn i hvordan personopplysningene dine behandles. Det betyr at du kan be om å få tilgang til visse typer informasjon om behandlingen. Du har også rett til å be om å få feil personopplysninger endret, overflødig behandling begrenset og uberettiget behandling slettet samt til å protestere mot visse typer behandling. Du har også rett til såkalt dataportabilitet.

Du kan når som helst be om å ikke motta markedsføring ved å kontakte oss.

Du har også rett til å henvende deg til Datatilsynet med eventuelle klager hvis du er misfornøyd med behandlingen av personopplysninger, men vi håper selvsagt at du først tar kontakt med oss hvis du har spørsmål og forespørsler knyttet til vår behandling av personopplysninger.

Vi bruker Microsofts Office-produkter og systemtjenester til vårt interne arbeid. Det betyr at personopplysningene dine vil bli behandlet av Microsoft, som vi har engasjert som databehandler. Personopplysningene lagres av Microsoft i en skytjeneste innen EU. Ved en omfattende IT-hendelse kan Microsoft overføre personopplysningene til et tredjeland (det vil si et land utenfor EU/EØS). Slik overføring gjøres bare for å beskytte opplysningene.

 • Borga Stålbygg AS
  Rasmus Solbergs vei 2,

  1400 Ski
  Norge

  Tel: +47 69 67 60 28

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...