Search
Forespørsel om stålhall

BYGG ET FJØS TIL STORFE

Skal du bygge ammekufjøs, liggehallfjøs eller løsdriftsfjøs for storfe? Med vårt byggesystem får du en funksjonell dyrehall som er tilpasset din gårdsdrift og gjør jobben din enklere. Vi har våre røtter på landsbygda og har derfor lang erfaring i å skreddersy fjøs til ulike typer landbruk. Og vi kan naturligvis tegne inn kontor, garderobe, melkerom og lignende fasiliteter når vi utformer fjøset ditt.

Vi kan svare på spørsmålene dine og gir deg gjerne tips og råd

Fjøs bygget etter dine ønsker

Byggesystemet vårt kan tilpasses dine ønsker og behov, slik at du får et fjøs som passer ditt dyrehold og gårdsmiljø. I tillegg oppfyller det selvfølgelig alt av gjeldende krav og regler.

Detaljer som perforerte veggplater, vindnett og transparente vegger, gir et bedre innemiljø, både for mennesker og dyr.

Vi hjelper deg å finne den beste løsningen for akkurat din gårdsdrift.

En erfaren leverandør du kan stole på

Vi har bygget hundrevis av fjøs, og det gir oss en erfaring og kompetanse på området som er vanskelig å slå. Vårt kundeløfte om trygghet, kompetanse og kvalitet gjør at du alltid kan være sikker på at du har valgt riktig leverandør til byggeprosjektet ditt.

Vi vet at enkelte deler av året er mer travle enn andre for gårdbrukere. Det kan vi også ta høyde for når vi skal planlegge byggingen av fjøset ditt.

Rune Nilsen
Jeg er ekspert på landbrukshaller og kan gi deg gode råd og svar på alt du lurer på, enten det gjelder det tekniske, byggeprosessen eller annet i forbindelse med byggeplanene dine.

Godt planlagte platehaller for dyrehold

Fjøs for kjøttfe og melkefe er i praksis basert på de samme prinsippene. De skal være enkle å holde rene og gi et godt dyre- og arbeidsmiljø. Hallene skal med andre ord legge til rette for gode driftsresultater. Det gjelder uansett om du velger å bygge fjøs for løsdrift, liggehall, ammekyr eller et konvensjonelt storfefjøs.

Les om byggeprosessen vår

Et godt planlagt fjøs er en langsiktig investering i gårdsdriften din.

Med god og nøye planlegging av fjøset kan vi holde driftskostnadene lave og samtidig gi både mennesker og dyr et trygt miljø. Det stilles spesielle krav til fjøs når det gjelder luftsirkulasjon, lysinnslipp, bestandighet m.m. Hvilke krav som gjelder, kan variere avhengig av fjøsets bruksområde, for eksempel om det skal brukes til kalveoppdrett eller kjøttproduksjon, løsdrift eller om det skal ha båser.

Snakk med vår salgsrådgiver
Borga kan utforma, projektera och bygga | BORGA

Bygg et løsdriftsfjøs

Bygg et moderne løsdriftsfjøs for storfe. Vi hjelper deg å utforme tegninger for en planløsning som gjør at jobben med dyrene blir så enkelt som mulig. Vi kan også ta høyde for at du kanskje vil bruke løsdriftsfjøset på andre måter senere (om du skal omorganisere eller selge gården). Vi tar naturligvis alt fra fôring til eventuell melking og personalrom med i beregningene når vi skreddersyr løsdriftsfjøset.

Lantbrukshall för nöt | BORGA

Liggehall for storfe – kjøttfe og annet storfe

En liggehall av plater kan tegnes helt enkel med fire vegger, tak og en åpning, hvor det legges til rette for kald løsdrift (hvor dyrene kan søke ly mot vær og vind i hallen). Du kan også bygge en mer avansert liggehall for kuer og annet storfe, du kan for eksempel utstyre hallen med lagerrom, verksted, spiserom eller lignende.

Fjøs til ammeku

Borga har bygd mange fjøs til ammeku med kalv og holdt i trådene helt fra tegnebordet til nøkkelferdig resultat. Vi holder alltid fokus på lysinnslipp og ventilasjon for å sikre at dyrene får gode levekår og bonden et godt arbeidsmiljø.

Velger du oss, får du i tillegg et ammekufjøs med lang levetid, som tåler alle belastningene som dyrehold medfører.

Maskinhall | BORGA

Kjøttfe-fjøs

Vi hjelper deg å bygge nytt kjøttfe-fjøs – for eksempel til kalveoppdrett og/eller storfeproduksjon. Vi kan for eksempel bistå med planlegging og bygging av en liggehall eller et løsdriftsfjøs for storfe,

og sørge for riktig utforming av fasiliteter til dyrene og praktiske lokaler til personalet. Om du vil, kan vi selvfølgelig også utstyre fjøset med for eksempel verksted eller dusjrom.

Vår byggeprosess – fra tegning til ferdig fjøs

Takket være vår egenutviklede byggeprosess gir vi deg en bekymringsløs prosess, hvor du kan fortsette gårdsdriften med relativt få forstyrrelser mens liggehallen, ammekufjøset eller løsdriftsfjøset føres opp.

Som kunde er du garantert leveringssikkerhet, en effektiv monteringsprosess og et høyt kvalitetsnivå.

Bygg fjøset som delt entreprise eller totalentreprise

 • Totalentreprise: Vi tar hånd om alt av prosjektering og samordning i forbindelse med fjøsbyggingen. Dette alternativet passer for deg som ønsker så stor avlastning som mulig.
 • Delt entreprise: Du tar selv rollen som byggherre og styrer byggeprosjektet, mens vi fungerer som din underleverandør. Dette alternativet passer for deg som ønsker å organisere og lede prosjektet selv.

Typiske egenskaper – fjøs til storfe

 • Skjermtakhøyde på inntil 4,5 meter uten pilarer
 • 0,6 mm takplater av høy kvalitet fra egen produksjon
 • Veggsider av perforerte plater
 • Store muligheter for kundeunike løsninger
 • EN-9010- og ISO 9001-sertifisert, dokumentert og kvalitetssikret produksjonborga_steel_buildings_livestock_3d1
  Reisverk – Rammetype Skara eller Gdansk
  – Ekstra bestandig ytterbelegg for aggressive miljøer
  – Skjermtak på en eller to sider av bygningen
  – Rette pilarer som forenkler installasjonen av fjøsinnredningen
  Takhelling – Tilpasses bygningens bredde for å gi maksimal lufting
  Isolering – Vanligvis uisolerte
  – Sandwichpaneler som tilvalg for isolerte fjøs (husdyrbygning)
  Løsninger – Takplate med kondensbeskyttelsesmembran på undersiden
  – Ventilert fjøsmøne med overlysvindu
  – Helt eller delvis åpne veggsider med perforerte stålplater
  – Veggelement i betong
  – Veggprofiler med trepanelutseende
  – Flere åpninger med skyveporter

Ting å tenke på før du bygger et storfefjøs:

Bygninger for dyreproduksjon må utformes slik at rutinemessige oppgaver kan utføres mest mulig effektivt. Det gjelder enten det dreier seg om liggehall, løsdriftsfjøs, ammekufjøs eller storfefjøs.

Borgas fjøsløsninger er utformet på en måte som gjør at arbeidsoppgaver som fôring og møkking kan utføres så raskt som mulig.

Kom till meg med spørsmålene dine

Er det noe du lurer på omkring krav, retningslinjer og regelverk for bygging av storfefjøs, er du hjertelig velkommen til å ringe eksperten vår. Han heter Baltzar Karlsson og kan veilede deg i utformingen av en kravspesifikasjon tilpasset dine behov.

Når du kjøper en totalentreprise fra oss, bistår vi deg gjerne med myndighetskontakt og annet i forbindelse med forhåndsgodkjenninger.

Djurstallar för nöt | BORGA

Sjekkliste for deg som vurderer å bygge fjøs

Under har vi satt opp en sjekkliste for deg som har begynt å tenke på om du skal bygge nytt storfefjøs. Sjekklisten er ikke uttømmende – hvilke ting du må ta hensyn til, avhenger blant annet av hva slags gårdsdrift du har. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!

Kontakta oss | BORGA

Tillatelser for fjøs

 • Søknad om forhåndsgodkjenning
 • Søknad om byggetillatelse for fjøs
 • Miljøerklæring
 • Hvem skal være byggherre?
Lantbrukshall | BORGA

Plassering av fjøs

 • Er plasseringen av fjøset praktisk for maskiner og snørydding?
 • En gjennomtenkt plassering av åpninger basert på den vanligste vindretningen
 • En gjennomtenkt løsning for hvordan dyr skal ledes mellom for eksempel beite og fjøs
 • Smittesikker avstand mellom bestander
 • Miljøfaktorer, for eksempel tilknyttet overflatevann
Bygga med BORGA

Utforming av fjøs

 • Minimer risiko for skader på mennesker og dyr
 • Mulighet for trygg måking og vedlikehold av fjøstaket
 • Styring av vann bort fra tak og områder hvor dyr oppholder seg ofte
 • Vegger må tåle belastningene et storfefjøs utsettes for
 • Forutsetninger for behagelige temperaturforhold i fjøset
 • God ventilasjon i fjøset
 • Godt dimensjonerte åpninger, for eksempel for passasje
 • Sikre, hygieniske og behagelige gulv og liggeflater for dyrene
 • Godt dimensjonerte rom for dyrene i fjøset
 • Godt lysinnslipp og eventuell belysning
 • Tilrettelegging som sikrer naturlig dyreatferd
 • Tilgang til fôr og vann
 • Plass til dyr som skal kalve og trenger særskilt ettersyn
 • Plass til ungdyr og kalver
La

Møkkhåndtering og rengjøring

 • Hvilke gjødselkrav gjelder for din virksomhet?
 • Har du planer for håndtering av gjødsel i tilknytning til fjøset?
 • Vil du kunne oppbevare gjødsel fra fjøset på en måte som ikke skaper problemer for mennesker og miljø?
 • Har du planer for rengjøring av fjøset?
 • Skal eventuelt spillvann fra fjøsrengjøringen samles opp?
Rune Nilsen
Velg en aktør som har over 45 års erfaring med bygging av landbrukshaller. Når du bruker oss, får du en byggeprosess som er helt fri for bekymringer. I nesten et halvt århundre har Borga bygget driftsbygninger som dekker alle behov på gården.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...