Search
Forespørsel om stålhall

INDUSTRIHALLER SOM GIR DEG FOKUS PÅ VIRKSOMHETEN

Det finnes ingen snarvei til suksess, og som bedriftseier må du ha 100 % fokus på forretningsdriften. La oss levere industribygget du trenger, så kan du konsentrere deg helt og holdent om markedet, konkurrentene og den daglige driften.

Kontakt en av våre rådgivere

BYGG ET SKREDDERSYDD INDUSTRIBYGG

Vi har løsningen for dine ønsker.

Vi tar alltid utgangspunkt i dine unike behov, og sammen med deg utarbeider en løsning som er tilpasset din virksomhet. Vi kan levere din stålhall som råbygg eller som komplett totalentreprise med grunnarbeid, såle, stålhall og installasjoner.

Noe av det som gjør Borga til en perfekt byggepartner når det gjelder industrihaller, er vår interne kompetanse innen tegning og prosjektering av det nødvendig prosjektunderlaget. Vi kan prosjektere sammen med andre aktører eller håndtere hele prosjekteringen selv. Når industribygget er besiktiget og godkjent, er det bare å flytte inn i de nye lokalene og sette i gang driften.

VI BYGGER MANGE TYPER INDUSTRILOKALER

Et industribygg kjennetegnes ofte av at ulike deler av virksomheten skal lokaliseres under samme tak. Det stilles som regel høye krav til hallens konstruksjon og funksjonelle utforming når man skal bygge en industrihall. Ofte må hallen dimensjoneres for betongbjelkelag, traverskraner, installasjoner i tak, brann- og energikrav samt mye annet. Disse kravene er ofte kombinert med et behov for stor spennvidde, bruk av takkonstruksjoner med lav takvinkel og en optimering av innvendige flater.

Med Borgas byggesystem kan hver enkel industrihall skreddersys i henhold til den unike kombinasjonen av funksjonelle og estetiske krav som gjelder for hallen. Eksempler på vanlige industribygg:

 • Kontorbygg med lager
 • Industrihotell/seksjonshaller
 • Produksjonshaller
 • Logistikkhaller

VÅR OMFATTENDE ERFARING GJØR AT VI KAN HÅNDTERE KRAVENE FRA PROFESJONELLE KUNDER

Du kan trygt velge Borga som forretningspartner når du skal føre opp en industrihall. Vi har kompetansen og rutinene som skal til for å oppfylle profesjonelle bestilleres krav, og vi firer aldri på servicegrad og fleksibilitet. 

Vår forretningsmodell og vårt konsept med kontroll over hele kjeden, egen produksjon og en høy grad av systematikk, gjør at vi er en totalleverandør også for profesjonelle bestillere.

Våre profesjonelle rådgivere
Rune Nilsen
Hei! Ta kontakt, så hjelper vi deg med alle spørsmål du har om hall- og byggtilbehør.

BYGGEPROSJEKTER MED KVALITETSSIKRING IHT. ISO 9001

I Borga har vi intern kompetanse og ressursene som kreves for å håndtere kravene om dokumentasjon og kvalitetssikring i større byggeprosjekter. 

Borga har drevet med prosjektering og produksjon av nøkkelferdige industrihaller i mer enn 20 år. Vi har opparbeidet oss interne ressurser og et velfungerende kvalitetssystem som styrer vår prosjektvirksomhet. Vi jobber systematisk for å sørge for trygghet for alle som ferdes på Borgas arbeidsplasser.

 • System for kvalitetskontroll iht. ISO 9001:2015
 • System for oppfølging av kvalitet og HMS

INDUSTRIHALL SOM TOTALENTREPRISE

Ved oppføring av industrihaller er det ofte flere underentreprenører som skal hyres inn og koordineres, både i prosjekteringsfasen og under byggeprosessen. Koordineringsoppgaven innebærer å sørge for at alle aktører har oppdaterte byggebeskrivelser, og at tidsplanen legges opp slik at underentreprenørenes oppgaver ikke kommer i konflikt med hverandre. Det er avgjørende å ha rett mannskap som har de nødvendige tillatelser og riktig utstyr på plass, og det skal være spesifisert hvem som står for hvilke kostnader.

Som byggherre har du et stort ansvar for at byggingen av industrihallen skjer i tråd med lover og forskrifter. Dette gjelder særlig arbeidsmiljø på byggeplassen og kontroll med alle som ferdes på byggeplassen. I tillegg kommer ansvar for innhenting av offentlige tillatelser samt kontakt med naboer, leverandører av materialer og andre interessenter. Det er med andre ord mange ting som kan bli oversett eller glemt i større byggeprosjekter, ikke minst når du skal håndtere den daglige driften samtidig. 

Vi anbefaler derfor en helhetsløsning i form av en totalentreprise for industribygg. Vår helhetlige tilnærming gjør at vi kan avlaste deg som kunde gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig industrihall, og i tillegg holde oversikt over alle deler av prosjektet.

VI HJELPER DEG Å BYGGE DIN INDUSTRIHALL TIL EN KONKURRANSEDYKTIG PRIS

Hva koster en industrihall? Det er umulig å gi et generelt svar på det, siden alle industribygg er unike. Prisen påvirkes av forutsetningene på byggeplassen, hallens bruksområde og dine spesifikke krav. Det vi kan gjøre, er å fortelle deg hva som ligger til grunn for for hvordan vi beregner prisen, og hva slags filosofi vi har når det gjelder kvalitet og pris.

En industrihall fra Borga er, enten vi leverer et råbygg eller en nøkkelferdig totalentreprise, alltid et prisgunstig kvalitetsprodukt som er basert på byggesystemet vårt. Det betyr at Borgas prisgunstige haller alltid holder samme kvalitet uansett entreprisens omfang. Prisen for en industrihall fra Borga inkluderer derfor de samme materialene og komponentene, uavhengig av leveransens omfang. Egen produksjon gjør oss til et prisgunstig og konkurransedyktig valg.

Som totalløsning er Borgas haller dermed det beste valget, både når det gjelder økonomi og holdbarhet. 

INVESTER I ET KOSTNADSEFFEKTIVT INDUSTRIBYGG

Hvis du vurderer å investere i et nytt industribygg, bør du kontakte oss. 

Våre rådgivere hjelper deg å kartlegge alle dine behov og krav, slik at vi sammen kan utforme en løsning med riktig pris og omfang basert på alle kjente forutsetninger.

Den mest lønnsomme for din hall kommer vi frem til når vi kan utforme industribygget sammen. Det gir mulighet for en optimert pris med utgangspunkt i Borgas byggesystem og for å vurdere hvordan det kan sikre best økonomi på lang sikt.

FAKTORER SOM PÅVIRKER BYGGEKOSTNADENE

 • Entreprisens omfang – om du overlater koordineringen av prosjektets underentreprenører til oss eller håndterer den selv.
 • Forutsetningene på byggeplassen – for eksempel snøsone, vindlast og grunnens beskaffenhet.
 • Dimensjoneringskrav basert på virksomhetens behov og bruksområder.
 • Lovbestemte krav tilknyttet industribyggets bruksområde – for eksempel vedrørende brannsikring, energikrav, lyd og ventilasjon.
 • Valg av tekniske løsninger – standard eller spesialtilpassede.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...