Search
Forespørsel om stålhall

En byggeprosess i syv enkle trinn

Borga har kontroll på hele verdikjeden i byggeprosessen. Det gjør at vi kan garantere riktig kvalitet til en pris som du kan stole på at stemmer når prosjektet er ferdig, og at du får en problemfri byggeprosess.

Borgas byggeprosess fra spesifikasjon, konstruksjon, produksjon og montasje til besiktiget bygg er enkel i sin utformning, men stiller høye krav til oss som produsent og installasjonsfirma. Vår kontroll på hele verdikjeden muliggjør at vi kan tilby en byggeprosess som er enkel, oversiktlig og håndterlig for deg som kunde og byggherre.

Se filmen om hvordan det er å bygge stålhall med Borga, så forstår du hva vi mener!

1. Oppstart

Borga Uppstart Byggprocess

Vi starter prosjektet med ett oppstartsmøte. Her får du møte din prosjektleder som så følger deg fra byggestart til sluttbefaring. I oppstartsmøtet går dere gjennom kontraktsdokumentene og tidsplanen, og konkretiserer de tingene du har ansvar for å tilrettelegge, men som Borga kan kan avlaste deg med om du ønsker at vi også skal bistå med noe som normalt ligger utenfor vårt ansvar.

Dere stemmer så av hvordan du ligger an med byggesøknad og grunnarbeid, samt med eventuelle sideentreprenører i prosjektet. Dette er viktig fordi det kan påvirke tidsplanlegging og samordning av HMS aktiviteter som du som Byggherre i hht lovgivningen selv er ansvarlig for.

2. Byggetillatelse

Borga Bygglovsprocessen

De fleste bygg omfattes av byggetillatelse som du må søke om hos byggesaksavdelingen i din kommune. Din søknad må normalt inkludere tre tegninger: Situasjonsplan, plantegning og en fasadetegningmed snitt som vi kan hjelpe deg med. I situasjonsplanen tegner du selv inn bygget. Situasjonsplanen bestiller du fra kommunen.

Om søknaden er komplett får du vanligvis svar innen 12 uker. For landbruksbygg kan saksbehandlingen gå raskere, mens det for kontorbygg kan ta lengre tid da søknaden også må inn til Arbeidstilsynet for behandling/uttalelse.

Velg Kontrollansvarlig med omtanke

Om ditt bygg omfattes av byggetillatelse skal du utpeke en kontrollansvarlig (Ansvarlig Søker) og få igangsettelsestillatelse før byggearbeidene kan starte. Vedkommende vil bli en viktig ressurs for deg, så velg denne med omtanke slik at du får en person som kan hjelpe deg med å påse at kravene i plan og bygningsloven oppfylles. Ansvarlig Søker skal også påse at kommunens saksbehandler får den informasjon som trengs for at de skal kunne gi igangsettelsestillatelse, også kalt IG.

3. Planlegging og produksjon

Borga Planering Byggprocess

Når du har mottatt Byggetillatelse og IG, justeres tidsplanen ved behov, og alle aktiviteter avstemmes med Prosjektlederen.

Nå starter produksjonen av alle ulike bygningsdeler til bygget. Din ramme produseres ved hjelp av automatiserte sveiseroboter i en av Europas mest moderne sveisefabrikker. Her overlates ingenting til tilfeldighetene, og rammekonstruksjonen korrosjonsbeskyttes og om nødvendig males den med brannhemmende maling for å oppfylle eventuelle brannkrav.

4. Graving og grunnarbeid

Borga Markarbete Byggprocess

Gravearbeid og forberedelser til fundamentering etc bestiller du fra din lokale entreprenør. Anvisninger som forklarer hvordan dette arbeidet må være utført om du skal ha fundamenter fra Borga får du av oss.

Om du velger å støpe betongplate besørger vi reaksjonslaster og innstøpningsgods (boltegrupper for innstøping). Entreprenørenes arbeid samordner du selv i samråd med Borgas prosjektleder.

Det er viktigt at boltegruppene som Borga levererer plasseres i henhold til våre anvisninger, og at alle gravearbeider som kan være til hinder er tilbakefylt før Borgas montasjearbeid startes opp.

Borga Leverans Byggprocess

5. Leveranse

Materialet kommer til deg med en lastebil som kan veie opp til 60 tonn. Det er derfor  viktig med god fremkommelighet og muligheter for lastebilen å snu på byggeplassen.

Husk at det er du som kunde som har ansvar for å laste av materialet fra lastbilen.

 

6. Montasje

Borga Montering Byggprocess

Våre erfarne montører vil sørge for en fagmessig montering av din hall, men for at vi skal kunne etablere arbeidsplassen må du som kunde normalt besørge følgende:

 • Tilgang til nødvendig elektrisitetsforsyning
 • Søppelsortering og bortkjøring av avfall fra byggeprosessen (container).
 • Mannskapsbod med wc, dusj og spiseplass. Det må forberedes oppstillingsplass for biler og eventuelle bo-vogner i umiddelbar nærhet til arbeidsplassen.
 • Opplegg for frostfri vannforsyning og avløp.
 • Byggeprosjektet innmeldt til Skatteetatenen, og med elektronisk byggekortsregistrering på arbeidsplassen.
 • Utpeke en tilgjengelig kontaktperson for Byggherre som er ansvarlig for nødvendig bistand og korreksjoner underveis.

Noe av dette kan vi ved behov hjelpe deg med!

7. Ferdigbefaring

Borga Avslutat Montage Byggprocess

Når din hall er ferdigmontert rydder vi arbeidsplassen for vårt eget materiale og gjør klart for ferdigbefaring/sluttbesiktning! Vi genomfører ferdigbefaringen sammen med deg og eventuell kontrollansvarlig.

Din kontrollansvarlige (Ansvarlig Søker) sammenstiller så all dokumentasjon for at kommunen skal kunne gi brukstillatelse. Dette innebærer at samtlige tiltak er ferdige og at bygget trygt kan tas i bruk.

 

 

 • Vil du bli kontaktet?

  Svar på noen få, korte spørsmål, så tar vi kontakt så snart som mulig.

  OPPGI INFORMASJONEN DIN HER

 •  

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...