Search
Forespørsel om stålhall

Vi bygger moderne og tilpassede fjøs for sau og geit.

Lammeproduksjonen i Norge vokser og dermed også behovene for tilpassede bygninger. Det er en selvfølge å ha dyrevelferd i fokus. Hør med oss hvordan ditt fjøs kan utformes på best mulig måte med lønnsomhet i fokus.

Send din forespørsel
Ändamålsenligt fårstall från Borga

BYGG SMART OG PRISGUNSTIG SAUEFJØS

Salg av lammeprodukter øker, men har lavere marginer enn annen dyreproduksjon.

Derfor er det ekstra viktig å finne økonomiske og smarte løsninger når du skal bygge sauefjøs.

Fårstall med rymliga killingboxar

BYGG FOR BÅDE GODT ARBEIDS- OG DYREMILJØ

Før i tiden var det vanlig at eksisterende bygninger ble benyttes til fjøs for sau og geit. Disse var ofte ikke tilpasset denne driften.

Moderne sauedrift krever både godt arbeids- og dyremiljø for å være produktivt og lønnsomt. Etterspørsel styres også veldig av konsumentenes krav på sundt dyrehold.

Ändamålsenligt fårstall från Borga

MODERNE SAUEFJØS = GOD AVKASTNING

Å bygge et moderne sauefjøs vil skape grunnlag for friske dyr som er en forutsetning for god avkastning. Du som arbeider i fjøset, skal også ha et godt arbeidsmiljø uten tunge løft. Den logistiske helhetsløsningen skal gagne trygge og rasjonelle transporter.

Borga er der for deg fra idé til ferdig bygg.

Rune Nilsen
Hei! Ta kontakt, så hjelper vi deg med alle spørsmål du har om hall- og byggtilbehør.

BYGG DITT SAUEFJØS MED DYRENES KRAV I SENTRUM

Som alle moderne fjøs er det grunnleggende med stort luftvolum og god ventilasjon.

Sau er flokkdyr og derfor trenger du en gjennomtenkt løsning for hvordan dyrene skal grupperes og hvordan du skal håndtere dyr som må skilles fra flokken. For eksempel under sykdom eller lamming.

Du bør også tenke gjennom hvordan drivganger bør plasseres for å flytte dyrene mest mulig effektivt.

BYGG DITT SAUEFJØS MED DYRENES KRAV I SENTRUM

Uavhengig av besetningsstørrelse, konvensjonell- eller økologisk produksjon, isolert eller uisolert bygg, så kan Borga ta frem en løsning for din produksjon. Vi blir gjerne med tidlig i prosessen for å komme med gode råd og optimalisere ditt nybygg.

Vi er din samarbeidspartner når det gjelder nybygg:

 • Mål og størrelse på sauefjøs
 • Belysning og lysinslipp
 • Optimal plassering av nybygg på eiendommen
 • Lagringsplass for gjødsel
 • Lover og regler
For flere råd kontakt en av våre hallselgere

VÅR BYGGEPROSESS – SLIK BYGGER DU SAUEFJØS MED BORGA

Borga har kontroll på hele byggeprosessen. Det gjør at vi kan garantere rett kvalitet til en fordelaktig pris samt en enkel og smidig byggeprosess.

Vår byggeprosess i syv enkle steg:

 • Oppstart
 • Byggetillatelse
 • Planlegging og produksjon
 • Grunnarbeider
 • Leveranse
 • Montasje
 • Overlevering
Les mere om vår byggeprosess

Å TENKE PÅ NÅR DU SKAL BYGGE NYTT SAUEFJØS

Ønsker du en totalentreprise hjelper vi deg fra idé til ferdig bygg. Vi tar over ansvaret som byggherre og samordner alt av arbeid, arbeidsmiljø og kontakt med myndighetene.

 

Forespørsel om stålhall

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...