Search
Forespørsel om stålhall

“Det var vel egentlig ingen tvil”

Da brødrene Lasse og Andreas Johansson på Kronogården utenfor Grästorp i Sverige skulle bygge en hall for noen år siden, var det med tanke på at hallen primært skulle tjene som kornlager. Gårdsdriften omfatter 320 ha dyrket mark, inkludert egen og bygslet. Gården har 100 melkekuer, men en stor andel av den dyrkede marken brukes til kornproduksjon for salg. Den leirholdige jorden er god og fruktbar og kan gi en avling på 8–9 tonn hvete per hektar, men leiren kan kreve litt ekstra arbeid.

TEKST: EVERT BLOMKVIST | FOTO: THOMAS HARRYSSON

– Det man for all del må unngå med denne typen jord, er jordpakking. Har du for tunge maskiner og smale dekk kan det gi så dyp jordpakking at avlingene blir dårligere, forteller Lasse.

Da vi planla å bygge en hall, var den som nevnt først og fremst tenkt som kornlager. De tørker kornet selv på gården, og lagringskapasitet har blitt en viktig faktor i en kornproduserende gårds økonomi.

– Det er jo bare å akseptere realitetene. Prisene varierer i løpet av året, så vi tjener på å kunne lagre og vente til prisene stiger.

Byggeprosjektet sammenfalt med at brødrene mistet leiekontrakten på en gård med en god maskinhall. Dermed fylte nybygget også behovet for en hall til gårdens maskinpark.

I tillegg til å dyrke korn driver brødrene en maskinstasjon og utfører jobber for andre bønder, først og fremst med forhøstere. Både slått og rundballepressing inngår i tjenestetilbudet.

Brødrene valgte Borga som leverandør av den nye hallen.

– Det var vel egentlig ingen tvil om hvem vi skulle velge som leverandør. Vi sjekket litt med andre produsenter, men Borga har jo et godt rykte, konkurrerer bra på pris og vi har selv sett at de bygger gode haller.

Sammen med Lasses svigerfar, Benny Larsson, som er bygningsarbeider, støpte brødrene sålen til hallen selv, før hallbyggingen ble satt i gang.

– Leveransen kom til avtalt til, og arbeiderne var veldig effektive, forteller Lasse.

– Det tok bare omkring en dag før reisverket var oppe, og hele hallen ble ferdig på to uker. De hadde med seg sakseheis, og arbeidet gikk unna i en fei.

borga_steel_buildings_agri_case_kronogarden_1

– Samtidig var det skikkelig fagarbeid, skrueradene i platene er linjalrette. Det er helt tett og nøyaktig montert.

I utgangspunktet ble hallen bygd med åpent møne for ventilasjon, men det fungerte ikke optimalt i praksis.

– Vannet kom inn avhengig av værretningen, noe som selvfølgelig er mindre bra med tanke på at vi skulle lagre korn der.

– Men det løste Borga øyeblikkelig. Jeg tror de kom allerede dagen etter at vi snakket med dem om saken, og da bygde de om mønet.

De monterte vifter for naturlig ventilasjon, noe som fungerer perfekt.

– Vi ønsket dessuten å klargjøre for eventuell utbygging av hallen, og det løste vi også i samråd med Borga.

Totalt sett oppfyller hallen sin funksjon på en god måte for brødrene, selv om den i dag brukes mer som maskinhall enn et kornlager, som den opprinnelig var tenkt som. Lagringskapasiteten er dessuten utvidet med en rundsilo.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan hallen ble til slutt. Spesielt fornøyde er vi med responsen vi fikk da vi oppdaget at den opprinnelige løsningen med møneventilasjon ikke var optimal for oss – Borga løste problemet øyeblikkelig og uten ytterligere diskusjon, sier Lasse.

Fakta om gården:

Kronogården slektsgård utenfor Grästorp. 320 hektar egen og bygslet jord, hovedsakelig leirjord. Gården har 85 melkekyr og det dyrkes også korn for salg. Gården drives av brødrene Andreas og Lasse Johansson, med hjelp fra en ansatt og den pensjonerte faren, Lennart.

SEND EN FORESPØRSEL!

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...