Search
Forespørsel om stålhall

Peder Dagsánth – drømmer i stål

Foretaket hans økte omsetningen åtte ganger på åtte år og har gått fra null til å bli en av de tre største i sin bransje i Sverige. Peder Dagsánth tok med seg sine erfaringer innen plateproduksjon og omsatte dem til en idé og visjon om et totalkonsept. Man kan si at han virkeliggjorde drømmene sine i stål.

TEKST: EVERT BLOMKVIST | FOTO: THOMAS HARRYSSON

Til tross for den pondus som følger rollen som entreprenør, har Peder Dagsánth langt fra noen bardus framtoning. I stedet slås man av hans ydmyke holdning, årvåkenhet og handlekraft. Han er lett å prate med og har en lavmælt væremåte fri for store fakter.

Han har bygd opp virksomheten sin på ideen om å tilby markedet et produkt hvor hans selskap eier hele produksjonen og kan tilby kunden et fiks ferdig produkt i løpet av kort tid. Og for kunden skal prosessen være helt uten bekymringer.

Det handler om stålplater, og det handler om ferdigbygg. Borga Group som Peder eier, har i dag egne fabrikker i fire land og selger sine produkter i elleve. Borga Plåt og hovedkontoret til moderselskapet Borga Group AB ligger i Skara i Sverige.

Peders far startet opp plateproduksjonen hjemme på gården i Edsvära, og etter hvert begynte de to sønnene også å jobbe i selskapet. Med tiden beveget ideene seg i forskjellige retninger, og på nittitallet solgte de selskapet og gikk hver sin vei forretningsmessig.

Etter noen års karenstid for virksomhet i Skandinavia, som var et vilkår tilknyttet salget, kunne Peder starte opp igjen. Denne gangen med klare strategier og ideer om å skape et totalkonsept hvor alle komponenter inngikk i et ferdig bygg. Nå kunne han sette ideene sine ut i liv, og virksomheten vokste voldsomt.

I dag selger Borga produktet sitt i elleve land. I tillegg til fabrikken i Skara, har selskapet også fabrikker i Polen, Litauen og Romania.

For Peder har det vært en bevisst strategi å satse på landene i Sentral-Europa, og han tror at disse landene har en lysende framtid foran seg. Når oppgangen kommer, og Peder er overbevist om at den kommer i disse landene, vil Borga-gruppen allerede være på plass med en etablert produksjons- og salgsstruktur som raskt kan respondere på markedets behov.

Med en sveisefabrikk i Polen som aller nyeste tilskudd i produksjonskjeden, kontrollerer nå Borga hele produksjonen av alle komponentene til hallene som selges ferdige til kunden.

Da finanskrisen kom i 2008, giret Borga om og opp. Gruppen lanserte et helt eget system og en byggemetode hvor kunden kan få et ferdigstilt råbygg på bare seks uker ved behov. Og kunden skal i prinsippet kunne lene seg tilbake og se på mens bygningen vokser, uten problemer eller bekymringer. Dette er mulig fordi Borga eier hele produksjonen, fra søyler til reisverk, vegger og tak, og kan kontrollere både leveranser og kvalitet.

I 2014 kjøpte Borga opp Bygglant i Sverige. Bygglant er et kompetanseforetak innen byggprosjektering og har i mange år drevet med byggeprosjekter primært innen landbruket. Gjennom dem kan Borga nå tilby totalentrepriser hvor alt inngår, fra oppstart på uryddet mark til ferdig bygg. Og målsetningen er at det skal være enkelt for kunden.

Borgas motto og kundeløfte lyder som følger: «Bygg uten bekymringer». En målsetning som skal prege hele virksomheten.

– Egentlig finnes jo denne målsetningen allerede i selskapet, men vi har aldri formulert den så tydelig før, sier Peder Dagsánth.

– Disse tre ordene skal gjennomsyre hele virksomheten og tenkemåten i hele konsernet – det er en målsetning hvor kunden er i fokus.

– Vi mener at når et bygg er bestilt hos oss, innebærer det slutten på alle problemer for kunden. Vi skal løse problemene som oppstår, og de skal være få av helt fra starten.

Samtidig skal Borga være fleksible, slik at bestillere som ønsker å kjøpe et byggesett og gjøre jobben selv eller kjøpe en del av byggeprosjektet, også skal kunne det. Det er for eksempel vanlig at bestillere av maskinhaller i landbruket støper sålen selv.

– De senere årene har vi også samlet alle funksjoner som har med konsernledelsen å gjøre, her i Skara i Sverige, forteller Peder.

Det gjelder både innkjøp, utvikling og nettsider og alt som gjelder konsernets ledelse.

– Det har vist seg å være det mest effektive, med alle medarbeiderne nær hverandre. I dag har vi kapasiteten som kreves for å virkeliggjøre kundens idé i tråd med målsetningen «bygg uten bekymringer», og alle i virksomheten jobber knallhardt for å virkeliggjøre denne tanken i alle ledd i kjeden.

Bygningen i Skara er egentlig ikke spesielt stor, og det går ikke uten videre an å se at den huser hovedkontoret til et selskap som har virksomhet i så mange land. Det er også her du kan stikke innom og handle med deg en pakke skruer eller en tommestokk i butikken.

Vi spaserer over til en nabotomt for å ta noen bilder av Peder foran platefasaden på en bygning Borga har oppført. På veien dit passerer vi en planert og oppgruset tomt som, viser det seg, Peder har kjøpt med tanke på å utvide virksomheten i Skara.

– Vi kommer til å trenge mer plass under tak her i Skara, så det ligger planer for en utbygging her i nær framtid selv om vi ikke har bestemt helt når ennå, forteller Peder.

Da jeg mot slutten av intervjuet litt frekt spør om hva det er som driver ham til å fortsette å ekspandere hele tiden, får jeg et skjevt, og jeg tror faktisk også et litt sjenert smil til svar.

– Jooo, sier han langsomt mens han vender blikket ut av vinduet en stund.

– Jeg har vel egentlig ikke noe ordentlig svar på det, sier han til slutt.

– Men jeg vokste jo inn i dette med entreprenørvirksomhet, og det har vel bare falt naturlig for meg. Det er klart man tenker vel litt på barna også iblant, og om de skal overta en gang, men guttene våre er jo ikke så store, den eldste er seksten, så det er jo ingen som vet hvordan de ser på saken om noen år.

– Så, neei, jeg kan ikke gi deg noe godt svar på det spørsmålet, sier Peder.

Men jeg blir sittende igjen med følelsen av at Peder Dagsánth rett og slett synes det er utrolig artig å drive som entreprenør.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...